Rapportering og analyse

Rapportering og analyse er viktig for at regnskapet skal kunne brukes som styringsverktøy.
Kundene våre har forskjellige behov for rapportering, og vi skreddersyr det du ønsker av rapporter.
Det er viktig at regnskapstallene analyseres og brytes ned slik at vi kan finne ut hvor man har potensiale til forbedring.
Prosjekt og avdeligsregnskap er et fint hjelpemiddel i denne sammenheng. Andre bærere i regnskapet kan være driftsmidler eller ansatte.
F.eks kan man se hvor mye diesel et spesielt driftsmiddel bruker i løpet av et år.
Sammenligningstall og f.eks budsjetterte tall i perioden sørger vi for at blir med i rapporteringen, slik at du lett og forståelig vet hvordan utviklingen i selskapet er.

Personvern