Årsoppgjør/årsregnskap

Når regnskapsåret er over kommer tiden for årsoppgjør, og vi skal se på de store sammenhengene gjennom året.
Vi skal periodisere, avskrive, justere varelager og gjøre andre vurdering slik at regnskapet får et riktig inntekts- og kostnadsbilde.
Dersom ditt selskap er revisjonspliktig arbeider vi tett med revisor for at revisjonen skal gå så smidig som mulig.

    Arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under årsoppgjøret: 

  • Aksjonærregisteroppgave
  • Rapportering av tredjepartsopplysninger
  • Årsavslutning lønn
  • Skattemelding, næringsoppgave og andre tilhørende skattepapirer
  • Skattemelding uten foretak med f.eks utleieskjema eller kapitalskog
  • Årsregnskap med noter
  • Bistå med innkalling/protokoll til generalforsamling
  • Innsending til Altinn
Personvern